Mustafa Kemal Atatürk'ün
Kronolojisi

1881 Mustafa Selânik'te dünyaya gelir.
1893 Mustafa Selânik'teki Askerî Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi "Kemâl" verilir.
1895 Mustafa Kemâl Manastır'daki Askerî Liseye başlar.
1899 Mustafa Kemâl İstanbul'da Harbiye'nin hazırlık sınıfına başlar.
1902 Mustafa Kemâl Harbiye'den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder.
11 Ocak 1905 Mustafa Kemâl Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam'da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam'a gönderilir.
Ekim 1906 Mustafa Kemâl ve arkadaşları Şam'da "Vatan ve Hürriyet" adıyla gizli bir dernek kurarlar.
Eylül 1907 Mustafa Kemâl Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik'e gönderilir.
13 Eylül 1911 Mustafa Kemâl İstanbul'daki Genel Kurmaya tayin edilir.
9 Ocak 1912 Mustafa Kemâl Libya'daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.
25 Kasım 1912 Mustafa Kemâl Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine atanır.
27 Ekim 1913 Mustafa Kemâl Sofya'ya Askeri Ataşe olarak atanır.
25 Nisan 1915 İttifak Devletleri Arıburnu'na çıkarma yaparlar, Mustafa Kemâl Tümeni ile ilerlemelerini durdurur.
9 Ağustos 1915 Mustafa Kemâl Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.
1 Nisan 1916 Mustafa Kemâl Tuğgeneralliğe terfi eder.
6-7 Ağustos 1916 Mustafa Kemâl Bitlis ve Muş'u düşmandan geri alır.
31 Ekim 1918 Mustafa Kemâl Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.
30 Nisan 1919 Mustafa Kemâl Erzurum'da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atanır.
16 Mayıs 1919 Mustafa Kemâl İstanbul'u terkeder.
19 Mayıs 1919
 
Mustafa Kemâl Samsun'a ayak basar.
8 Temmuz 1919 Mustafa Kemâl Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden ve ordudan istifa eder.
23 Temmuz 1919
 
Mustafa Kemâl Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.
4 Eylül 1919
 
Mustafa Kemâl Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.
27 Aralık 1919
 
Mustafa Kemâl İcra Heyeti ile Ankara'ya gelir.
23 Nisan 1920
 
Mustafa Kemâl Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açar.
11 Mayıs 1920
 
Mustafa Kemâl İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkûm edilir.
5 Ağustos 1921 Mustafa Kemâl TBMM tarafından Başkumandan olarak atanır.
23 Ağustos 1921 Türk birliklerinin Mustafa Kemâl tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.
19 Eylül 1921 TBMM, Mustafa Kemâl'e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verir.
26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemâl Büyük Taarruzu Kocatepe'den yönetmeye başlar.
30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemâl Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.
10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemâl İzmir'e girer.
1 Kasım 1922 TBMM, Gazi Mustafa Kemâl'in Hilafetin kaldırılması önerisini kabûl eder.
14 Ocak 1923 Mustafa Kemâl'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de vefat eder.
29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti ilân edilir ve Gazi Mustafa Kemâl ilk Cumhurbaşkanı seçilir.
24 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemâl İstanbul Sarayburnu'nda ilk kez şapka giyer.
9 Ağustos 1928 Gazi Mustafa Kemâl Sarayburnu'nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.
12 Nisan 1931 Gazi Mustafa Kemâl Türk Tarih Kurumunu kurar.
12 Temmuz 1932 Gazi Mustafa Kemâl Türk Dil Kurumunu kurar.
16 Haziran 1934 TBMM, Gazi Mustafa Kemâl'e "Atatürk" soyadını verir.
10 Kasım 1938 Gazi Mustafa Kemâl Atatürk hayata gözlerini yumar.