Loading...

Frere Pierre Caporal

  tn caporal 3  

 

 

La Salle okulların özellikleri

İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi bir lasalle okuludur. Lasalle okulları 80 ülkede 900,000 öğrenciye eğitim vermektedir. Geniş bir ağ oluşturan bu okul topluluğu okulumuz için büyük bir zenginliktir. Lasalle okulları 17.yüzyılın 2. yarısında yaşamış olan Saint Jean Baptiste de La Salle tarafından kurulmaya başlanmıştır.

Saint-Joseph Lisesinin 130 yılı aşan geçmişi, ona eğitim alanında zengin bir deneyim vermiştir. Eğitimin amaçları, genci yetkin, yaşamında mutlu, topluma yararlı, modern dünyaya ayak uydurabilen bir insan olarak yetiştirmektir.

Yaşamında mutlu olmak ! Bu söz eğitimin tüm amaçlarını bir arada toplar. Çünkü mutlu bir insan yaşamında başarılı, yaşamında başarılı bir insan da mutlu bir insandır.

La Salle okullarının özellikleri

La Salle okullarında tüm eğitim kadrosu

 • Sürekli gelişen bir ortamda
 • gençlerin gerçek ihtiyaçlarına,
 • insani değerlerle ilgilidir
 • Her genci ayrı bir birey olarak algılar
 • Gence gösterdiği ilgiyi okul bitiminde de devam ettirir.

Eğitim kadrosu, ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilere  yardım etme konusunda daha dikkatlidir. 

Öğretmen ve öğrenciler her konuda birlikte hareket ederek yeni öğretmenlerin, yeni öğrencilerin okula hızla uyum sağlamalayarak kendilerini ailenin bir parçası gibi hissetmelerini sağlar. Bütün bunları okul iyi işlesin diye bir kardeşlik anlayışı içinde gerçekleştirir.

İyi işleyen bir okul

 • Kaliteli
 • Mükemmelliğe ulaşmayı hedefleyen
 • İyi bir organizasyona, iyi bir iş ve kişisel disipline sahip olan
 • Topluma iyi vatandaşlar kazandıran
 • Topluma ve dünyaya açık olan
 • Gençlere topluma uyum sağlamalarını öğreten
 • Kurucusunun düşünce ve değerlerine saygı duyan
 • Korucusuna sadık kalarak düşünce ve değerlerini günün koşullarına uyarlayan,
 • Yaratıcılığa önem veren
 • Geçmişte yapılanları kesinlikle kopyalamayan
 • Öğretmenlerini sürekli formasyonlarla geliştiren okuldur.
İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi
Yzb. Şerafettin Bey Sokak 35220
Alsancak / Konak / İzmir

Menü